Milieusticker Frankrijk

Sinds 1 juli 2016 is de wet Crit’Air uitgevaardigd. Franse gemeentes hebben door deze wet de kracht om permanente en tijdelijke milieuzones in te stellen. Binnen deze milieuzone moeten alle voertuigen voorzien zijn van een Crit’Air milieusticker.

De prijs is per 1 maart vastgesteld voor een standaardvoertuig (camper valt hier ook onder) op 4,21€ inclusief verzendingskosten naar landen binnen de Europese unie.

De sticker behoud zijn waarde zolang het voertuig in uw bezit is.

Dit ecovignet duidt aan of je gebruik maakt van een ouder motorvoertuig, recenter of milieuvriendelijk voertuig.
De doelstelling van deze sticker is het verlagen van de uitstoot van stikstofoxiden en fijn stof in de stad.

 

Bestellen van de sticker kan enkel door gebruik te maken van de online applicatie te vinden op volgende locatie:

https://www.certificat-air.gouv.fr/en/

 

Hierbij een instructie hoe je de sticker besteld:

 Klik op de knop “Demander son certificat”

Klik op de foto met de diverse vlaggen erop: “Votre véhicule est immatriculé dans un autre pays”

Voor de volgende stap te beginnen: neem je je inschrijvingsbewijs (eventueel beide delen) en je scant deze in of maakt er een foto van. De foto of bijlage mag niet groter zijn dan 400kb. Een tweede bijlage kan echter wel toegevoegd worden.

Is je foto of bijlage groter dan 400kb kan je het online verkleinen. https://www.websiteplanet.com/nl/webtools/imagecompressor/

 

Je kijkt wat de euronorm is van je voertuig.

 

Je klikt het vinkje aan en neemt “suivant”

Klik op “ + Ajouter un véhicule”

Volgende popup opent. Indien je deze niet te zien krijgt dien je even te bevestigen dat deze pagina een popup mag openen.

Je vult de velden in aan de hand van je inschrijvingsbewijs:

 

  • Immatriculation = kentekenbewijs (nummerplaat)
  • Date de premier immatriculation = datum eerste inschrijving
  • Catégorie de véhicule = voertuigcategorie ( in de meeste gevallen M1 zie rubriek J op het inschrijvingsbewijs)
  • Carburant = brandstof
  • Pays d’immatriculation (België = Belgique , Nederland = Pays-Bas)
  • N° de série = chassisnummer (rubriek E)
  • Marque = merk (kies hiervoor het merk dat naast rubriek D1 staat op het inschrijvingsbewijs)
  • Nom commercial de modèle = merknaam van het model ( vul aan met wat naast rubriek D3 staat)
  • Norm Euro = euronorm (milieuklasse ingevuld bij rubriek V9 “Euro…” )
  • Emission de CO2 = CO2 uitstoot (vindt je terug bij rubriek V7, bij voertuigen geproduceerd voor 2020 staan hier enkel sterretjes ingevuld) dit is geen verplicht in te vullen veld.

Voeg de scan of foto van de delen van je inschrijvingsbewijs toe door “kies bestand” te selecteren en daar het gewenste document aan te hangen. Indien een tweede bestand dient toegevoegd te worden klik op “+ Ajouter une pièce jointe”

 

Klik vervolgens op “Enregistrer”

 

Volg de instructie om aan te tonen dat je geen robot bent en klik op volgende.

 

Vervolgens krijg je een overzicht van de belangrijkste info van je voertuig. Indien je meerdere voertuigen tegelijk wenst aan te vragen kan je hier nog een extra voertuig toevoegen door te klikken op “+ Ajouter un véhicule” en de bovenstaande stappen nog eens te herhalen.
Wij gaan verder door te klikken op “ik ben geen robot” en de bijhorende opdracht uit te voeren. Klik dan op “suivant”

 

Vervolgens dien je je persoonlijke gegevens in te vullen.

 

Vink aan “J’accepte les conditions générales d’utilisation et de délivrance.”. Druk vervolgens op “Suivante”

 

Controleer je ingevulde gegevens of deze correct zijn en klik op “Suivant” om door te gaan naar de betaling.

 

Kies de optie “Carte bancaire” en druk op “suivante”

 

Voer de instructies uit om te betalen via je bankkaart. Als de transactie gelukt is krijg je een bevestigingsscherm.

 

Druk je betalingsbevestiging af en hou deze samen met het aanvraagformulier dat je in je mailbox krijgt van het opgegeven adres. Deze 2 documenten hou je samen bij in je camper als je zou vertrekken naar Frankrijk en de sticker is nog niet in je bezit, zodat je kan aantonen bij controle dat je in orde bent.

 

Klik op “verder”
Je krijgt nu nog een samenvatting (“synthèse”)

 

Na een aantal weken krijg je de sticker toegestuurd op het opgegeven adres.

 

 

Gevolgen indien je een zone ingaat en geen of de verkeerde sticker hebt:

Boetes indien niet in orde met sticker in de aangekondigde milieuzone

68€ voor auto’s, lichte vracht, motoren en bromfietsen

135€ voor vrachtwagens en bussen

Indien NIET binnen de 45 dagen betaald wordt dit verhoogd met respectievelijk 180€ en 375€