Huishoudelijk reglement

  •  Bijdrage lidgeld: er wordt telkens per kalenderjaar gerekend. Met uitzondering van de maanden oktober, november, december is het pro rato aan 3 € per maand  inclusief lidgeld daarop volgend jaar. Vb Iemand wordt lid in november dan betaald hij 6€ + 20€ dus 26€.
  • Camperfriends is nooit verantwoordelijk voor fouten vermeld op de website en facebookpagina of via andere communicatiemiddelen.
  • Activiteiten dienen ten laatste 14 dagen op voorhand betaald te worden.
  • Terugbetalingsbeleid treffens: 14 dagen op voorhand is er de mogelijkheid om alles terug te betalen. Minder dan 14 dagen op voorhand 50% , minder dan 7 dagen op voorhand zijn alle reeds gemaakte onkosten niet terugbetaalbaar met een minimum van 50%.
  • Camperfriends kan ter aller tijde leden weigeren wegens gedrag dat niet strookt met de waarden van de groep of het niet volgen van de regels op treffens of andere festiviteiten.
  • Camperfriends kan leden of aanwezigen van een “activiteit” verwijderen bij het niet volgen van gemaakte afspraken zonder dat het lid er aanspraak op maakt om kosten terug te vorderen.
  • Elk nieuw lid is per definitie een toegetreden lid. Om een actief lid te worden dient dit lid een schriftelijk verzoek in te dienen naar de maatschappelijke zetel van de vzw. Tijdens de eerstvolgende bestuurdersvergadering zal de kandidatuur besproken worden op voorwaarde dat de kandidatuur minimum 7 dagen voor deze bestuursvergadering is binnengekomen op het adres van de vzw.
  • Definitie vrijwilliger binnen de vzw ikv lichamelijke ongevallenverzekering: een vrijwilliger wordt na overleg aangeduid. Enkele voorwaarden: minimum actief lid zijn en op regelmatige basis meehelpen aan activiteiten.
  • Bij aanvang van iedere activiteit worden specifieke reglementeringen meegedeeld.
  • Bij inschrijving voor activiteiten dient men het algemeen reglement goed te keuren.