TÜV – Gaskeuring of DVGW G607

Deze keuring verplicht of niet verplicht?

Campers die in Duitsland geregistreerd zijn, zijn verplicht een tweejarige gaskeuring te laten uitvoeren. De Nieuwe campers en caravans, krijgen een logboek, waar een technische beschrijving van de gasinstallatie staat.

De installatie wordt op verschillende punten getest en nagekeken. Steeds meer beheerders van campings, in o.a Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk vragen aan de campinggasten om deze keuring te tonen, indien je deze keuring niet kan voorleggen kan je zomaar geweigerd worden.

De kosten van deze keuring bedraagt € 85,00, als alles in orde is wordt er een sticker op de camper geplaatst.

Wat wordt er getest?

Het volledige gassysteem wordt gedurende 15 minuten afgeperst met een druk van 150 mb.

 • Drukregelaar
 • Gasslangen
  • Op de gasslang staat een uiterste gebruiksdatum gedrukt
 • Ventilatieopeningen
 • Bij het vervangen van een gasfles steeds aftesten met een gas test spray

Ieder bepaald voor zich of hij deze “buitenlandse keuring” uitvoert maar wij vinden dat het zeker geen kwaad kan om de gasinstallatie op regelmatige basis te laten nachecken. Een camper is nog altijd een rijdend voertuig en de kans dat er een darmpje of koppeling loskomt blijft altijd reeël.

Tips voor een veilig gebruik

 • Vervoer gasflessen steeds rechtop en vastgeriemd
 • Gebruik bij voorkeur korte en goedgekeurde gasslangen
 • Zorg bij gebruik van gastoestellen voor voldoende ventilatie
 • Een goede rook- en koolstofdioxide melder is wenselijk
 • Gebruik een crash sensor

In België is sinds mei 2019 nu ook een bedrijf die deze 2 – jaarlijkse keuring mag uitvoeren: Juga Camperservice.