Verplichte reisdocumenten

  • Om te reizen in Europa heb je een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart nodig, geen visum
  • Reis je met minderjarige kinderen: zij hebben een eigen reisdocument (Kids-ID) nodig. Een bijschrijving in het paspoort van een ouder is niet meer geldig.
  • Binnen de Schengenzone (europa-nu.nl/id/vh7tltw4kdtf/schengenlanden) is het aan te raden (maar niet altijd verplicht) een kopie van de identiteitskaart van de niet-meereizende ouder(s) mét een toestemmingsformulier mee te nemen, om vertraging bij controles te voorkomen. In een aantal landen, zoals Portugal, Spanje, Duitsland en Griekenland, is zo’n toestemmingsverklaring wel verplicht. Kijk voor meer info over een oudervakanties op www.estivant.be.
  • Landenoverzicht: ly/reisdocumentenminderjarigen
  • Meer informatie: ly/reizenminderjarigen
    --> Denk ook aan de landen waar je doorheen reist op weg naar je bestemming.
  • Rijd je met je eigen wagen of wil je ter plekke een wagen huren, dan heb je je Belgisch rijbewijs nodig als bestuurder van het voertuig, net als de groene verzekeringskaart van voertuig en eventueel aanhanger.

TIP: Als je reist met een voertuig dat niet op je eigen naam staat (bijvoorbeeld een huurcamper), laat dan door de eigenaar een machtiging opstellen en ondertekenen, bij voorkeur in meerdere talen, of neem je een kopie van het contract mee.

Documenten voor medische bijstand

Elke reiziger, ook de kinderen, heeft best een Europese ziekteverzekeringskaart EZVK bij zich.
Op vertoon van deze kaart worden je medische kosten volledig of gedeeltelijk vergoed als je tijdens een verblijf in de Europese Unie (en in Zwitserland, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein) medische hulp moet krijgen.
Die Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) bewijst dat je in orde bent met de ziekteverzekering. Ze geeft recht op de terugbetaling van: onvoorziene en noodzakelijk medische zorg en van de verdere behandeling van een bestaande aandoening die reeds in België begonnen was.
In privéziekenhuizen zal men soms deze kaart niet aanvaarden. Contacteer in dat geval zeker de alarmcentrale van je mutualiteit vooraleer de rekening ter plaatse te betalen, en breng achteraf bij terugkeer in België altijd al de facturen en betalingsbewijzen binnen.

Indien nodig kun je ter plekke steeds via de alarmcentrale van je mutualiteit een EZVK-kaart laten bezorgen aan de zorgverlener. 

De EZVK is gratis te bestellen via de website van je mutualiteit. Let op: ze is maximaal twee jaar geldig.

De mutualiteiten bieden 24/24 u bijstand aan hun leden bij medische kosten of ziekenhuisopname in het buitenland
- via de Mutascentrale (www.mutas.be) voor leden van CM, de Socialistische Mutualiteiten, de Liberale Mutualiteiten, de Neutrale Ziekenfondsen en RailCare
- via Mediphone (www.mediphoneassist.be/nl) voor de leden van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.
Op de EZVK is het betreffende het alarmnummer vermeld. Contacteer deze centrales bij raadpleging van een geneesheer-specialist, wanneer je verzorging nodig hebt, bij opname in het ziekenhuis of bij andere medische interventies in het buitenland, en ook indien je bijkomend een reisbijstandverzekring bij je ziekenfonds hebt afgesloten.  

Verklaring verdovende middelen

Voor gebruik van psychotrope of verdovende geneesmiddelen heb je bij een reis naar of door een Schengenland een gelegaliseerde medische verklaring (Schengenverklaring) nodig: bepaalde slaapmiddelen, kalmeermiddelen, adhd-middelen, sterke pijnstillers en verdovende middelen vallen onder de ‘Opiumwet’.

  • Op travellikeapro.be/mag-mijn-medicatie-zomaar-mee-op-reiskan je zien welke geneesmiddelen precies onder die Opiumwet vallen en hoe je de verklaring moet aanvragen. Minstens tien dagen voor vertrek stuur je een ingevuld document naar het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Het document kan je downloaden op bit.ly/verklaringverdovendemiddelen en stuur je naar FAGG - DG Inspectie, Afdeling Vergunningen, Dienst Verdovende Middelen, Eurostation II - Victor Hortaplein 40/40, 1060 Brussel.
  • In een niet-Schengenland (Verenigd Koninkrijk, Ierland, Kroatië…) volstaat een medische verklaring van de huisarts, in het Engels. Deze medische verklaring is één jaar geldig als je medicatie en dosis dezelfde blijven. Verandert je medicatie of de dosering, dan heb je een nieuwe verklaring nodig.

Contacteer bij twijfel de dienst Verdovende middelen van FAGG via 02/528.42.65 of narcotics@fagg-afmps.be.

Reizen met deze geneesmiddelen zonder passende verklaring is strafbaar.