Gewichten en rijbewijzen van campers...

Wat zijn de vereisten om als camper (kampeerwagen) beschouwd te worden

Een kampeerwagen volgens het KB 15-03-1968 (KB houdende het algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen): artikel 1 § 1.69 stelt dat een “kampeerwagen” elk voertuig is van de categorie M voor speciale doeleinden waarvan de constructie woonaccomodatie omvat die ten minste bestaat uit volgende uitrusting:

 • Zitplaats en tafel
 • Slaapaccomodatie die met of zonder behulp van de zitplaatsen kan worden gecreëerd
 • Kookgelegenheid en
 • Deze uitrusting moet vast bevestigd zijn. De tafel mag echter zodanig ontworpen zijn dat zij gemakkelijk kan worden verwijderd.
Afkorting Uitleg
MTM Maximaal Toegelaten Massa (bepaald door land van inschrijving)
TTM Technisch Toegelaten Massa (bepaald door de constructeur)
Sleep Combinatie trekkend voertuig met aanhangwagen
MTMS Maximaal Toegelaten Massa van de Sleep (de som van de MTM van het trekkend voertuig + MTM van de aanhangwagen)
MTSM Maximaal Toegelaten Sleepbare Massa (= MTM die de aanhangwagen maximaal mag hebben)

Rijbewijs

 

MTM (Maximaal toegelaten gewicht) Rijbewijs
Kleiner of gelijk aan 3500kg B
Groter dan 3500kg en kleiner of gelijk aan 7500kg C1
Groter dan 7500kg C
Aanhangwagen kleiner dan 750kg Geen extra voorwaarden vereist
Aanhngewagen groter dan of gelijk aan 750kg Vermelding categorie E

Combinatie: dit onderdeel is uitermate belangrijk om te bepalen of U al dan niet voer het juiste rijbewijs beschikt voor de combinaties:

 • Rijbewijs B
  • Situatie 1: MTM 3500 kg + MTM kleiner dan 750 kg
  • Situatie 2 (rijbewijs na 1 mei 2013): MTM 3500 kg + MTM 750 kg of hoger
   ALS MTM trekkend voertuig + MTM aanhangwagen max 4250 kg B+ code 96
 • Rijbewijs B + E
  • MTM 3500 kg + MTM + 750kg tot 3500 kg
 • Rijbewijs C

Het voordeel om uw voertuig in deze categorie in te schrijven, indien technisch mogelijk , is dat men meer laadvermogen zal krijgen. U kan tevens genieten van een vrijstelling van de tachograafplicht bij bepaalde categorieën. De snelheid is echter beperkt tot 90 km/u. Opgelet: dit is ook zo voor voertuigen en slepen met een maximaal toegelaten massa van meer dan 3500 kg.
Ook opgelet voor de plaats op de rijbaan, meer bepaald voor het rijden op de autosnelweg: Artikel 21.3 van het KB 01-12_1975 (wegcode) stelt dat: wanneer de rijbaan van een autosnelweg drie of meer rijstroken in de gevolgde rijrichting omvat, mogen de autobussen, autocars en andere voertuigen of slepen met een maximaal toegelaten massa van meer dan 3500 kg niet op een andere rijstrook rijden dan één van de twee rechts gelegen rijstroken, behalve om de aanwijzingen van de verkeersborden F13 en F15 op te volgen. 

  • Rijbewijs C1

  MTM 7500 kg  + MTM tot 750 kg

  • Rijbewijs C1 + E

  MTM 7500 kg + MTM + 750 kg

  • Rijbewijs C

  MTM meer dan 7500 kg +  aanhangwagen met MTM tot 750 kg

  • Rijbewijs C + E

  MTM meer dan 7500 kg + aanhangwagen zwaarder dan 750 kg (= geleed voertuig)

  Keuringsbewijs

   

  Ieder vervoermiddel dient voorzien te zijn van een geldig keuringsbewijs, enkel aanhangwagens met en MTM < 750 kg, zijn vrijgesteld van de keuring.

  Gewichten en belading

  Ieder voertuig heeft een MTM (Maximaal Toegelaten Massa). De massa in beladen toestand mag deze niet overschrijden. Dit omdat de stabiliteit van het voertuig dan in gevaar komt.

  Ook dient u de belading zo te schikken dat de stabiliteit niet in gedrang komt.

  Onafhankelijk van de MTM van het voertuig en/of sleep, heeft iedere as een MTM. Het is dus van belang om de lading zodanig te schikken dat niet alle gewicht vooraan of achteraan in het voertuig ligt.


  Nuttig laadvermogen (wordt berekend op het keuringsstation) =

  MTM voertuig – massa van het voertuig (vloeistoffen 90% gevuld)
  Let op hierbij neemt men het gewicht van de bestuurder als 75kg als de bestuurder meer weegt moet je het meer gewicht verrekenen.

  Geldende boetetarieven voor de administratieve inningen bij overlading:

   

  MTM – overlading (>2%)  is de geldende boete € 400

  Decreet 3/5/2013 art 3 lid 1  (niet voor Uitzonderlijk Vervoer of LZV!)

   

  As – overlading (> 5%)    Het bedrag wordt bepaald door de hoogste asoverlading van het voertuig of de sleep, uitgedrukt in kg.
  Decreet 3/5/2013 art 3 lid 2

  Asoverlading Bedrag
  Tot 500 Kg € 400
  Van 500 kg tot minder dan 1000 kg € 800
  Van 1000 kg tot minder dan 1500 kg € 1400
  Van 1500 kg tot minder dan 2000 kg € 2000
  Van 2000 kg tot minder dan 2500 kg € 2800
  Van 2500 kg tot minder dan 3000 kg € 4000
  Van 3000 kg en meer € 6000

  Met dank aan Hoofdinspecteur De Vuyssere van de federale wegpolitie